ÖPPNA DATA - STOCKHOLMS LÄNS BULLERKARTA

Diarienummer 2013-04977
Koordinator Sweco Position AB
Bidrag från Vinnova 310 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet tillgängliggjorde bullerinformation på ett öppet och systemneutralt sätt så att tillgängligheten av den regionala bullerkartan för Stockholms län ökades. Den regionala informationen är nu lättillgänglig och ger förbättrat underlag i frågor som rör buller. Det skapades en systemoberoende karttjänst som fritt kan användas i samhället. Det finns tillgång till bullerkartan i egna system för att kunna titta och analysera data samt skapa egna kartor. Projektet spridde kunskapen om den skapade tekniken för olika aktörer inom bullerfrågor via ett seminarium/workshop.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en gemensam regional bullerkarta som fritt kan användas i samhället via en systemoberoende karttjänst. Bygg-och infrastrukturprojekt som sträcker sig över kommungränser gör att bullerdata blir alltmer angelägna att hantera på regional nivå. Projektet skapade t.ex. (1) bättre beslutsunderlag genom att ha en samlad bild (2) minskad kostnad för hantering/distribution av data (3) ökad vikt åt buller som miljö- och planeringsfråga genom att data utgör ett naturligt faktaunderlag i samhället (4) skalbarhet genom att konceptet kan tillämpas i andra delar av Sverige.

Upplägg och genomförande

Det skapades en projektplan samt projektorganisation. Nästa steg var att välja rätt karttjänst och etablering av plattform. Gruppen bestämde sig för en WMS-tjänst som är mest systemoberoende och kan importeras och användas i egna system. Under mars/april skapades tjänsten och det genomfördes funktions- och prestandatest. Resultatet spriddes via seminarium/workshop och dokumenterades i lägesrapporten till Vinnova. Därefter skapades en webbkarta på bullernätverkets hemsida och det genomfördes en optimering av tjänsten, följd av ytterligare funktions- och prestandatest.

Externa länkar

Bullernätverkets hemsida. Här finns det tillgång till WMS-tjänsten samt webbkartan. Direktlänk till webbkartan ´Den regionala bullerkartan´. Länk till WMS-tjänsten för professionella användare som kan nås via egna GIS-system/kartprogram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.