Operatörsbord med innovativ individuell behovsstyrning av inneklimatet för drift- och kontrollrum

Diarienummer
Koordinator CGM Group Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03686

Statistik för sidan