Open Innovation Hub

Diarienummer 2015-06759
Koordinator Philips Aktiebolag - Philips AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet avser bygga på innovationspartnerskapet mellan Philips och Karolinska Universitetssjukhuset och dess initiala fokusområden med målet att ta fram projektförslag och engagera aktörer i Stockholms ekosystem för innovation.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas etablera nätverk, kunskap och projektförslag som involverar aktörer kring de behov identifierade med Karolinska Universitets Sjukhuset och fokusområden inom innovationspartnerskapet mellan Philips och Karolinska Universitetssjukhuset.

Planerat upplägg och genomförande

Projektplan innefattar följande huvudaktiviteter: Identifiering och prioritering av behovsområden Inventering av aktörer relevanta för fokusområdet Inventering av Open Innovation metodologi och workshops Samla insikter och förfina lösningsförslag Utveckla projektförslag

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.