Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Open Innovation and Living Lab

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 353 305 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2014
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I detta projekt var syftet att forska om fenomenet Living Lab och dess ansats för att stimulera öppen användardriven tjänsteinnovation, både i Sverige och i Europa, för att på så sätt kunna leda till en meritering till biträdande professor (docent). Den forskning som bedrivits inom projektet har bidragit till att stärka Living Labs position som en innovationsansats och innovationsmiljö på både nationell och internationell nivå. Genom de resultat som uppnått i projektet har resultat kunna publiceras, spridas och stimulera till innovation på många olika marknader.

Långsiktiga effekter som förväntas

Baserat på de resultat som uppnåtts inom detta projekt och andra relaterade projekt har metoder som stödjer användarcentrerad tjänsteinnovation utvecklats och publicerats i 6 artiklar, 2 bokkapitel och 17 konferensbidrag. Dessa resultat har presenterats och diskuterats på konferenser, i de 14 workshops som anordnats samt i olika forskningsseminarier. Resultat har lett till flertalet förfrågningar från innovationsmiljöer att stödja deras arbete samt till nya forskningsprojekt så forskningen vidareutvecklas och har effekt på innovationer både inom akademin och i samhället.

Upplägg och genomförande

Upplägget med projektet var att vistas många gånger på HLL från början för att sedan minskas mot slutet av projektet. Detta var ett bra upplägg då relationer kunde byggas från början av projektet med flera kontakter vid HLL. Anställda från HLL har även besökt Luleå vid flera tillfällen. Vi har även anordnat track på konferenser, åkt på konferenser samt anordnat workshops tillsammans. Vid vistelser på HLL har möten med doktorander, forskare och lärare genomförts för kunskapsutbyten. Deltagande i forskningsrelaterade aktiviteter har även genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02049

Statistik för sidan