OP-TRACK-DXB: Realtidsmonitorering av flygledares hälsa med icke-invasiva sensorer och AI

Diarienummer 2018-02997
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 2 665 028 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2020
Status Pågående