Onlinevet - Sveriges första digitala veterinärklinik

Diarienummer 2016-01208
Koordinator Onlinevet 247 AB
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Projektets mål var att simultant lansera FirstVet, den första digitala veterinärkliniken, på den svenska marknaden för samtliga plattformar. Dessa mål har uppnåtts och tjänsten lanserades under det fjärde kvartalet år 2016.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet och de förväntade effekterna förknippade med projektet har överträffats. Tjänsten lanserades tidigare än planerat och tas emot mycket positivt av marknaden, såväl kunder som samarbetspartners.

Upplägg och genomförande

Projektet har involverat ett antal samarbetspartners (leverantörer och kunder), i dagsläget arbetar 4 heltidsanställda på FirstVet och över 10 veterinärer. Projektet har bestått av 7 faser, från teknisk planering till lansering och påbörjad marknadsföring. Tack vare befintliga siter och resurser har FirstVet kunnat utvecklas mycket effektivt.

Externa länkar

App Store Webbtjänst

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.