Online sensor för flödandesystem

Diarienummer 2016-03687
Koordinator LINDBORG SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Projektets syfte är att i nära samarbete med kund, i fält inhämta mätdata som bas för analyser, ge erfarenheter av fältinstallationer för hårdvarudesign och säkra upp mätkvaliteten i sensor och tjänst.

Förväntade effekter och resultat

Att feedback från fälttesterna leder till bättre design för produktion och installation samt verifierad mätnoggrannhet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i tre faser med 1. Produktion och installation innan vintern och 2 En mätperiod under vintern där vi samtidigt jobbar med att bygga en enkel feedback tjänst samt 3. Projektavslutning där vi sammanfattar erfarenheterna av installationer och tjänsteutveckling. samt gör en projekt plan för ett kommersiellt projekt med Slutkund

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.