Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Online sensor för flödandesystem

Diarienummer
Koordinator LINDBORG SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att genom flera prototypiterationer i fältförsök verifiera både teknik och affär. Då vi haft mycket problem med hårdvara och mjukvara så har affärs diskussionerna haltat och vi har inte nått fram till ett helt färdigt tjänste upplägg eller hur en möjlig hårdvaruförsäljning skall gå till. Vi skulle också verifiera lösningen både i villa och fastighets installation vilket vi gjort och samma sensorlösning ser ut att gå att använda i båda fallen. Vi ser fram emot fler tester där vi kan verifiera detta ytterligare.

Resultat och förväntade effekter

Vi har lyckats att få fram ett sensorpaket som uppfyller de kvalitetskrav vi önskar men som idag är något för dyrt för att kunna skala upp. Den backend lösning som vi byggt för att hantera data och visualiseringar är tillräckligt för att kunna nå kommersiell nytta och blir en bas både för att vi skall kunna lära oss mer om de värme/kylsystem vi skall mäta på och för att leverera tjänster till kunder. Vi har fått order från slutkund på 2 system och vi kommer kunna fortsätta analyserna på deras system under vintern 2018-2019

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits av Lindborg systems i nära samarbete med övriga aktörer samt leverantörer och verktygsmakare. Projektet har haft förseningar men dessa har kunnit hanteras inom budgetar och bara skjutit projektet i kalender tid. Den absolut största källan till fördröjningarna har varit hårdvarurelaterat och gällt själva lösningen runt sensorerna. Men vi har även haft problem med att de processorer vi initialt satsade på för att ha i produkten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03687

Statistik för sidan