Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

OneStopMedia - Mediebyrån på nätet

Diarienummer
Koordinator CB TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 2 132 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - januari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål med projektet var att använda ny teknik för att utveckla en ny typ av mediebyrå online för små och medelstora företag till en lägre kostnad än vad som finns på marknaden idag. One Stop Media är ett skalbart, stabilt, tillgängligt, säkert och prisvärt system för att planera, genomföra samt följa upp bokning av media och reklamplatser. One Stop Media har en algoritm som baserat på sökkriterier genererar förslag på bokningsbara medier och använder säkerställd statistik från tredjepartskällor som Kantar Sifo/Orvesto, Tidningsstatistik, MMS, Outdoor Impact med flera.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utvecklingen av One Stop Media möter väl de uppsatta kraven på ett skalbart, flexibelt, stabilt, tillgängligt, säkert och prisvärt system. Systemet har fått ett bra mottagande bland de intressenter som vi presenterat systemet för. Vi har utvecklat ett system som är enkelt att använda och som kan växa i takt med att antalet medier, produkter, kunder och transaktioner ökar. Vi tror även att One Stop Media kan fylla en viktig funktion vad gäller kunskapsöverföring mellan olika medier vad gäller affärsutveckling och paketering samt även höja ribban för lägsta tekniska nivå.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet för projektet har genomförts med en agil systemutvecklingsprocess. Denna metod har fungerat väl och projektet har följt den ursprungliga planen även om vi även haft en process tillräckligt flexibel för att göra anpassningar löpande under projektet. De arbetspaket som själva projektet omfattat har täckt in de olika delar som krävts inom ramen för projektet. Systemet är även anpassat för att möta framtida tekniska behov.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03708

Statistik för sidan