One Stop Media- mediebyrån på nätet

Diarienummer 2015-05170
Koordinator CB TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 483 491 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att fastställa huruvida det finns faktiska förutsättningar för att utveckla en mediebyrå på nätet. Detta gjordes genom en mängd intervjuer med medieköpare som ligger i tjänstens tänkta målgrupp, med mediehus som kan bli leverantörer och genom en kartläggning av möjliga konkurrenter. Alla intervjuer har varit positiva. Mediehusen vill teckna avtal med oss, ger oss ersättning enligt branschstandard och har en rimlig teknisk nivå. Kunderna ser ett behov av vår tjänst och vill använda den. Ett flertal av kunderna vill även vara med i vår grupp av betatestare.

Resultat och förväntade effekter

Eftersom förstudien har genomförts i stort sett på det sätt som var tänkt från början är resultatet för förstudien och dess måluppfyllelse mer eller mindre identiska. Vad gäller de förväntade effekterna av förstudien ger den överväldigande positiva responsen som vi fått under genomförandet att det är ännu större chans att vi vill genomföra detta projekt. Det framkom även att medieköparna placerade större vikt vid rapporter och statistik än vad vi förutsett, vilket vi kommer att ta hänsyn till i det framtida projektet.

Upplägg och genomförande

I vårt arbete har vi förutom de delar som nämns ovan intervjuat intressenter som branschorganisationer (Sveriges Mediebyråer, Sveriges Tidskrifter). Det har framkommit viktiga synpunkter om faktorer som Adblockers, Programmatic och RTB. Intervjufrågorna har till viss del utökats under tiden, då vissa, tidiga intervjuer har belyst delar som vi ansåg måste undersökas noggrannare (rapporter). Vi har även sammanställt nyckeltal från Bolagsverket kring mediebyråer anslutna till branschorganisationen Sveriges Mediebyråer och vad dessa omsätter, lönekostnader, intäkter mm.

Externa länkar

http://www.cbtechnology.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.