On demand - At Site - Phase 1: LHW

Diarienummer 2014-00453
Koordinator SJÖGÅRDSVIK AB
Bidrag från Vinnova 1 285 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet, att undersöka hur avancerad - högproduktiv men kunskapskrävande och investeringstung - produktionsteknik kan tillhandahållas som prenumeration av en tjänst, med nödvändig hårdvara kopplad till tjänsten, är delvis uppfyllt. De praktiska testerna har inte kunnat utföras i planerad utsträckning. Målet är att delar av tjänsten skall kunna användas i produktion hos utvalda pilotkunder vid projektets slut ser dock ut att kunna hållas, med en rimlig förskjutning i tid.

Resultat och förväntade effekter

Det återstår att visa att modellen håller i praktisk produktion -men inget talar emot detta så långt. Därefter kan tjänsten vidareutvecklas innehållsmässigt för att kunna nå fler applikationer och användare. Samtidigt pågår en stark trend som verkar i denna riktning, med molnbaserade (produktions)tjänster, ´big data´ och ´internet of things´. Att detta är framtiden är utom tvivel - frågan är om vi kan hålla oss framför vågen med projektets fortsatta arbete.

Upplägg och genomförande

Den nödvändiga hårdvaran har delvis kunnat realiseras inom projektet. Hindren har inte varit tekniska utan organisatoriska. Detta har delvis kompenserats genom samarbete med parter som genomförd liknande delar av praktisk svetsning i tidigare projekt. Det är inte svetsningen som är oprövad, utan tjänsten som sådan. Mjukvara och arbetsrutiner har satts upp och för att verifiera funktionen i en utvald del av tjänsten, baserat på några utvalda pilotkunders faktiska behov. De framgångsavgörande antaganden som gjorts har verifierats till 75% på faktiska kundfall.

Externa länkar

Vad man kan förvänta sig av laser/laserhybridsvets, jämfört med bågsvetsning, kvalitet och pris per meter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.