Omställningsförmåga, kompetensförsörjning och innovationsutveckling - en studie av personalinhyrningens betydelse

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för samhällsvetenskap, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03060

Statistik för sidan