Omställbara vägmärken

Diarienummer
Koordinator Skärmteknik Svenska Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 510 000 kronor
Projektets löptid juli 2006 - april 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02043

Statistik för sidan