Omställbara vägmärken

Diarienummer 2006-02043
Koordinator Skärmteknik Svenska Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 510 000 kronor
Projektets löptid juli 2006 - april 2008
Status Avslutat