OMNIMETAL - Fullständig digital metalltvilling

Diarienummer 2018-04321
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att komplettera metallindustrins utveckling av digitala tvillingar av processen med matchande digitala tvillingar av själva det material som de digitala processtvillingarna bearbetar. Härigenom blir det möjligt att simulera metallen kontinuerligt genom hela industrins processteg, från skrotmix, via smälta, legering och slaggbildning, genom gjutning, svalning, urslag, smide och slutbearbetning. Projektets mål är en plattform för långsiktigt byggande av en digital tvilling för metalliska materials dynamiska egenskaper genom hela gjutprocessen.

Förväntade effekter och resultat

Huvudsaklig effekt är en mer resurseffektiv och högpresterande metallindustri. Utformning och styrning av materialegenskaper och processer kommer att kunna göras snabbare och billigare än med dagens metoder. En önskad effekt är även att fokus på digital tvilling av material kopieras till andra materialgrenar och ger liknande fördelar. Projektets praktiska resultat är 1) en öppen organisatorisk och datalogisk grundstruktur. 2) metallindustrins parter har en gemensam metodansats och målbild i avsikt att etablera plattformen som långsiktigt kan uppnå de avsedda effekterna.

Planerat upplägg och genomförande

1) Analys av existerande materialdatabasers metalldata (säkra kunskap och kompatibilitet) 2) Processcenariomodellering 3) Utforma princip för datafångst för digitala tvillingen (mätserier, modellering, interpolering, simulering) 4) Ta fram princip för gjuteriautomatisering baserad på digitala tvillingen 5) Utbildning och workshop för gjuteriindustrin och dess aktörer 6) Utformning av forsknings- och innovationsprojekt med parter (pkt 5) kring: - Innovationsekosystem - Digitala tvillingar för metallprocesser - Digitala tvillingar för relaterade mtrl, ex.formsand

Externa länkar

Generell webadress för IT-/data-/ och konsultföretaget Kobolde Generell webadress för forskningsinstitutet institutet RISE

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.