Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

OMNIMETAL - Fullständig digital metalltvilling

Diarienummer
Koordinator RISE SWECAST - Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Möjliggöra långtgående digitalisering av gjuterier genom att bygga upp en högupplöst och generellt tillämplig digital tvilling av olika metallers och metallegeringars temperatur- och tidsberoende materialegenskaper sådana de är före, under och efter gjutprocessen, avseende skrot, smältförlopp, legeringsfördelning, viskositet, stelningsförlopp, värmeledningsförmåga, och det resulterande gjutna materialets mekaniska egenskaper och struktur. Detta är ett långsiktigt innovationsåtagande i en unik bas av erfarenheter, kompetens och industriellt nätverk.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet är grunden för en strategisk riktning för utformning av forsknings- och innovationsprojekt för gjuteriindustrin: - Etablering av den generella digitala tvillingen i ett innovationsekosystem av dataskapare, återförsäljare och industriella slutanvändare. - Användning av den digitala tvillingen för metallers egenskaper som komponent i utveckling av digitala tvillingar för gjuteriindustrin, och annan metallindustri. - Utveckling av digitala tvillingar för andra material, såsom gjuterisand och -formar.

Upplägg och genomförande

1) Analys av existerande datakällor och datamodeller. 2) Processcenariomodellering för prioritering och styrning av datainsamling till den digitala tvillingen. 3) Utformning av datafångstprincip för den digitala tvillingen. 4) Framtagning av princip för gjuteriautomatisering baserad på den digitala tvilling. 5) Utbildning och workshop för gjuteriindustrin. 6) Utformning av grund för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom digitala tvillingar för gjuteriprocesser, materialhantering och sandformning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04321

Statistik för sidan