Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

OMIT INNOVATION TOUR

Diarienummer
Koordinator Igeia Health Labs AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vår ambition med detta projekt var att dels knyta värdefulla kontakter och skaffa erfarenheter som kan hjälpa oss växa internationellt. Detta uppnåddes genom vår närvaro i Manchester. Vi har ett utvecklat kontaktnät och värdefulla erfarenheter, både avseende investeringsmöjligheter och forskningssammarbeten internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål har uppfyllts både i form av lärdomar och kontakter.

Upplägg och genomförande

Vi bedömer denna typ av events som viktiga i den fas vi befinner oss i just nu. Dock gäller det att inte åka för ofta och på för många. Selektion är av stor betydelse.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2019

Diarienummer 2019-02277

Statistik för sidan