OLA - Organizational Life Assistant for future active ageing

Diarienummer 2015-03234
Koordinator Liquid Media AB
Bidrag från Vinnova 1 866 977 kronor
Projektets löptid maj 2015 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

OLA har utvecklat en virtuell assistent som hjälper den äldre användaren att hantera de utmaningar som det innebär att självständigt organisera sin tillvaro och vård. Ett flertal innovativa lösningar har skapats av projektets partners, dessa har integrats i en fungerande prototyp som nu testas hos slutanvändare i Portugal, Ungern och Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Utöver prototypen för den virtuella assistenten har OLA lett till flera möjliga nya produkter som te.x en intelligent balansvåg som kan mäta kognitiv status hos användaren och en ny metod för inomhuspositionering i hemmet. Svensk röst för talsyntes av och för äldre har utvecklats som kommer att användas i framtida produkter. Möjligheterna för en kommersialiserng av OLAs resultat undersöks nu av konsortiet.

Upplägg och genomförande

Två av de projektets deltagare byttes ut under projektets gång, vilket har lett till förändringar av både OLA som produkt och projektets planering. Tack vare ett engagerat konsortium och ett gott samarbete har projektet trots detta fungerat väl. Den tekniska utvecklingen såväl som användartester och intervjuer med slutanvändare och intressenter har lett till användbara tekniska resultat och intressanta insikter hos de deltagande företagen.

Externa länkar

OLAs Hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.