OLA - Organizational Life Assistant for future active ageing

Diarienummer 2015-03234
Koordinator Liquid Media AB
Bidrag från Vinnova 1 866 977 kronor
Projektets löptid maj 2015 - april 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Aktivt åldrande syftar på de ansträngningar som görs för att främja hälsovård, trygghet och delaktighet. Målet med OLA är att skapa en innovativ virtuell assistent som hjälper den äldre användaren att hantera de utmaningar som det innebär att självständigt organisera sin tillvaro och vård.

Förväntade effekter och resultat

System och metoder som på ett påtagligen förenklar användandet av AAL produkter. Innovationer inom multimodala gränssnitt som minskar tröskeln för användare utan ITK vana. OLAs resultat produktifieras och kommersialiseras.

Planerat upplägg och genomförande

Slutanvändare kommer att delta vid OLAs design och utvecklingsfas. Både delresultat och slutprodukten kommer att testas på slutanvädare i tre länder, Sverige, Polen och Portugal. Parallelt med projekt kommer en dialog att föras med kommersiella aktörer och andra vårdgivare. Systemet kommer att utvärderas efter i hur hög grad tjänsterna kan förbättra äldres förmåga att självständigt hantera vardagliga situationer samt gränssnittets lämplighet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.