Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad trafiksäkerhet genom automatisering av fordon

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd BF40620, M1.6
Bidrag från Vinnova 2 646 225 kronor
Projektets löptid januari 2015 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att meritera projektledaren Stefan Bergquist inom området fordonsautomation och bygga upp ett samarbete mellan Volvo och PATH, UC Berkeley, inom området. Under projektet har projektledaren tillbringat halva tiden hos PATH i Berkeley tillsammans med en forskargrupp som fokuserar på automatisering av fordon. Det stora fokuset har varit ett projekt där ett system för lastbilsplatooning har utvecklats och testats i tre lastbilar. Projektledaren har även fått möjlighet att gå kurser, besöka konferenser och bygga ett stort nätverk inom automation i Bay Area.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har meriterat projektledaren genom att möjliggöra ett utbyte med PATH och som placerat honom i Bay Area som är ett globalt centrum för utveckling inom automatisering av fordon. Projektledaren har bland annat genomfört kurser inom projektledning och ledarskap, publicerat resultat inom platooning och besökt konferenser fokuserade på automation. Projektet har resulterat i ett framgångsrikt samarbete mellan Volvo och PATH där ett platooning-system har utvecklats och demonstrerats i både Kalifornien och Washington D.C. Det har även lett till nya samarbetsprojekt.

Upplägg och genomförande

Samarbetsprojektet mellan PATH och Volvo har fokuserat på platooning. Ett platooning-system har utvecklast gemensamt och installerats i tre lastbilar för testning av bränsleffektivitet och användaracceptans. Bränsletesterna är bland de mest omfattande som gjorts inom platooning med scenarion som inte testats innan och har gett nya insikter i potentialen med platooning för tunga fordon. Acceptanstesterna genomfördes med lasbilschaufförer på allmän väg under kontrollerade former och gav en första indikation av förarnas inställning till systemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-01441

Statistik för sidan