Ökad trafiksäkerhet genom automatisering av fordon

Diarienummer 2014-01441
Koordinator Volvo Technology AB - Avd BF40620, M1.6
Bidrag från Vinnova 2 646 225 kronor
Projektets löptid januari 2015 - april 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2014-03-14

Syfte och mål

Syftet är att skapa samarbete mellan Volvo och PATH programmet, U.C. Berkeley. Det ska även kvalificera projektledaren, Stefan Bergquist, för en ledande roll inom Volvos fordons automations utveckling. Projektet ger projektledaren möjlighet att skapa ett unikt nätverk där Göteborg och Kalifornien, två ledande områden inom fordonsautomatisering, binds samman. Projektet kommer även ge projektledaren möjlighet att skriva sin doktorsavhandling. Forskningsområdet är fordonsautomatisering för ökad säkerhet. Målet är att utveckla och testa kollisionsundvikande algoritmer.

Förväntade effekter och resultat

Projektledaren och Volvo får unik möjlighet att skapa ett långsiktigt samarbete med PATH. Detta ger både projektledaren och Volvo möjligheten att ta del av den stora kunskap som finns inom fordonsautomatisering både hos PATH och i övriga Kalifornien. Projektledaren kommer att kvalificeras för en ledande roll inom Volvo automationsprogram. Detta sker genom ett flertal aktiviteter: samarbete med världsledande forskare, deltagande i ledarskaps- och ämnesspecifika-kurser, konferens deltagande, nätverkande i Kalifornien, samt möjligheten att skriva en doktorsavhandling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar Januari 2015 och pågår i 30 månader. Minst 50 % (15 månader) av denna tid kommer projektledaren att tillbringa på PATHs anläggning i Berkeley. Tiden vid PATH kommer att delas i tre olika perioder för att öka möjligheten att effektivt överföra kunskap mellan Volvo och PATH under projektets gång. Månad 1-4 kommer projektet startas upp, en detaljerad forskningsplan kommer att färdigställas och en litteraturstudie kommer att genomföras. Månad 5-26 används för utveckling och testning av algoritmer. Månad 27-30 är fokus på att skriva avhandling och presentera resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.