Ökad strömförstärkning och långtidsstabilitet för högeffekttransistorer i kiselkarbid

Diarienummer
Koordinator TranSiC AB
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00322

Statistik för sidan