Ökad säkerhet för medborgarna genom effektiv användning av sociala medier i krissituationer

Diarienummer
Koordinator VSL Systems AB
Bidrag från Vinnova 105 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - november 2012
Status Avslutat