Ökad lönsamhet och snabbare ´time to market´ genom beslutstöd vid utveckling av functional foods

Diarienummer
Koordinator KPL Good Food Practice AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02797

Statistik för sidan