Ökad kapacitet för innovativt utvecklingsarbete i närsjukvården: en utveckling av flexibla stödkoncept

Diarienummer 2016-04494
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål är att baserat på forskning utveckla och testa stödkoncept för olika typer av förändringar med hjälp av intermediärer, chefer och personal vid enheter inom närsjukvården. Fokus ligger på olika sätt att stödja utveckling av en sammanhållen närsjukvård utifrån aktuellt läge, utmaningar och involverade aktörer. Med stödkoncept menar vi en kombination av processvägledning, lägeskontroll och kunskapsbank. Syftet är att ge lednings- och stödfunktioner bättre förutsättningar för den strategiska överblick som krävs för att leda och stödja innovation och förändring.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektet slut har vi inom deltagande organitoriska enheterna utvecklat, testat och utvärderat några stödkoncept både avseende mer generella och mer utmaningsspecifika delar. Mest centralt blir att man inom organisationen kan identifiera vilka grundverktyg i baskonceptet (kapacitet för innovation och utveckling) som underlättar för olika praktiska utvecklingsarbeten (innovation). Vi avser även stärka samverkan mellan forskare, intermediärer och ledningsnivåer för att utveckla framtida möjligheter för forskarstödd utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre faser: 1) Val av område och utveckling av stödkoncept för olika typer av utveckling; 2) Pilottestning i praktiska fall med hjälp av forskare, stödfunktioner, chefer och personal, 3) Spridning av resultat. Vi genomför interaktiva workshops med projektpartners och inbjudna experter där vi utvecklar 2-3 stödkoncept t.ex. hur man kan utveckla patienten som utvecklingsinspiratör, personalen som utvecklingsmotor; chefers som faciliterare av utveckling/lärande. Urvalet görs i samverkan med deltagare för koppling till behov och aktuella områden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.