Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad innovationseffektivitet för SMF inom energi- och miljöteknik- Förslag till pilotprojekt

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Energiteknik
Bidrag från Vinnova 4 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2008 - november 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Den övergripande målsättningen är att föreslå konkreta åtgärder som kan leda till att små och medelstora företag (SMF) når en ökad innovationseffektivitet inom området energi- och miljöteknik

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet kommer att leda fram till konkreta förslag samt verktyg för uppföljning avseende små och medelstora företags (SMF) förmåga till en ökad innovationsffektivitet inom området energi- och miljöteknik. Implementering av projektresultaten kommer därigenom bidra till att stärka den svenska industrin på området.

Upplägg och genomförande

Innovationsprocessen kommer att analyseras i detalj i tre tekniska projekt som bedrivs med tre principiellt skilda arbetsformer och förutsättningar: 1) Industrikluster Flera företag deltar i en gemensam forsknings- och utvecklingsplattform 2) Synergi mellan SMF som leverantör och större företag som beställare 3) Enskilt uppdrag Dessutom tillkommer ett delprojekt för kompletterande företagsbesök till förstudien och utveckling av SP´s dialogmodell. Fokus kommer att läggas på att visa på möjligheter att utveckla såväl företagens innovationseffektivitet som företagens kapacitet för framgångsrika innovationer. Bland de aktiviteter som kommer att genomföras ingår bl.a. att sammanställa och utveckla nya- nyckeltal för att definiera företagens innovationsstyrka.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02501

Statistik för sidan