OilEClear

Diarienummer 2010-02575
Koordinator WESTMATIC I ARVIKA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2010
Status Avslutat