OICstress

Diarienummer
Koordinator Center for Applied Research in Integrated Stress Medicine, CARISM, Sweden AB - CARISM AB
Bidrag från Vinnova 67 500 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Externa länkar