OICstress: Observe, Identify and Change Stress

Diarienummer 2010-02844
Koordinator Stress Medicine SMAB AB
Bidrag från Vinnova 114 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - april 2011
Status Avslutat