OICstress: Observe, Identify and Change Stress

Diarienummer
Koordinator Stress Medicine SMAB AB
Bidrag från Vinnova 114 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02844

Statistik för sidan