OICStress: Observe, Identify & Change Stress

Diarienummer 2010-02610
Koordinator BIOPSYCHOSOCIAL MEDICINE RIDS AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2010
Status Avslutat