Ögonterapi mot kroniskt torra ögon

Diarienummer 2013-02961
Koordinator Redwood Pharma AB
Bidrag från Vinnova 349 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syften:1) testa säkerheten av företagets nya ögonpreparat bestående av en aktiv substans och formulerat med hjälp av en ny typ av polymerer, samt 2) skapa en ny patentansöken. In vitro analyser där vår produktformulering testades på ko-hornhinnor visade att den inte gav några som helst negativa effekter. Detta positiva resultat möjligör nu fortsatt utvecklings arbete samt är ett starkt argument i diskussioner med potentiella partners. Samtidigt har företaget uppfyllt vårt andra mål. Med hjälp av patentjurister har vi tagit fram ett första utkast till en ny patentansökan.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från våra säkerhetstester visar att produkten med största sannolikhet inte kommer att ge några negativa effekter när den ges till människa och har därmed avseevärt minskat risken i projektet för nya investerare. Resultaten kommer att hjälpa till för att attrahera flera investerare. Med den nya patentansökan kommer företaget att kunna bygga mer värde i bolaget genom att förstärka patentportföljen. Patent är viktiga för bolaget samt dess investerare som vill investera i en säkrad innovation som hindrar andra innovatörerer att utveckla liknande konkurrerande produkter.

Upplägg och genomförande

Vår ursprunglig plan har kunnat hållas. Både in vitro testerna samt det nya patentet bidrar till att höja bolagets värde och attraktions kraft. Våra ansträngningar att gå vidare och hitta nya investerare bör med dessa pusselbitar nu avsevärt underlättas. Vi har presterat mycket för företaget med hjälp av VINN NU medel från Vinnova.

Externa länkar

Company Website

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.