Ögonterapi mot kroniskt torra ögon

Diarienummer
Koordinator Redwood Pharma AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Redwood Pharma AB har uppfyllt sina mål att förstärka sitt IP genom att vi har identifierat ett innovativt system att leverera en medicin mot torra ögon till framsidan av ögat. Företaget har kontakt med flera investerare inklusive riskkapitalister för att investera och utveckla företaget.

Resultat och förväntade effekter

I och med att Redwood Pharma AB har förstärkt sina IP-möjligheter och påbörjat förhandlingar runt omkring finansieringen av företaget, har firman kommit en lång bit framåt i att säkra företagets ekonomisk grund att accelerera vår produktutveckling.

Upplägg och genomförande

Redwood Pharma har pga det finansiella stödet från VINNOVA kunnat identifiera och utvärderat flera möjliga vägar att stärka vårt IP. Vi har dessutom beslutat att gå vidare med tekniska försök med en av dessa. Vi har även hunnit träffa olika aktörer ute på marknaden och verifierat ett intresse för vår vision och företag. Att prata med investerare och teknologiföretag har varit nyckeln i företagets utveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.