OGG1 inhibitorer mot akut lungskada

Diarienummer 2018-03232
Koordinator Oxcia AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning SWElife Steg 2
Ansökningsomgång 2018-02544-en

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla OGG1-hämmare och visa att dessa är säkra och har effekt mot akut lungskada. Ett annat mål är att ta fram en affärsstrategi inklusive marknadsanalys för att efter projektets avslut kunna driva projektet vidare genom preklinisk fas (GLP-tox studier) och därefter avyttra projektet genom utlicensiering.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är att vald substans ska vara säker och visa signifikant inflammationsdämpande effekt. Vi förväntar oss också att ha tagit fram en affärsstrategi för projektets fortsättning efter detta projekts avslut.

Planerat upplägg och genomförande

Utveckling av substanserna och identifiering av lovande läkemedelskandidat kommer att ske på Helleday lab, Karolinska Institutet. Fysikalisk/biofysikalisk samt ADME karakterisering av substanserna görs på UDOPP/Uppsala Universitet. Effektstudier i modeller för akut lungskada kommer att göras på Lund Universitet. Preliminära säkerhetsfarmakologi studier kommer att läggas ut på CRO, detta kommer att administreras av Oxcia. Affärs-, IPR- och regulatoriska strategier kommer att utföras i Oxcias regi.

Externa länkar

Home page of Helleday lab, Karolinska Institutet Home page of Oxcia

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.