OfficeBee - ett innovativt koncept för den smarta kontorsmiljön

Diarienummer 2015-05379
Koordinator WIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015