Offentliga Rummet och Guldlänken 2016-17

Diarienummer 2015-06414
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Center för eSamhället
Bidrag från Vinnova 940 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Offentliga Rummet och Guldlänken 2016-2017 har genomförts mycket framgångsrikt. Som helhet har båda år haft deltagarrekord, varit ekonomiskt gångbart och uppskattat av besökarna i gjorda utvärderingar. Konferensen har lockat besökare från kommun, landsting, regioner, akademi och statliga myndigheter och departement såväl som många företrädare för näringsliv.

Resultat och förväntade effekter

Fler deltagare hittar till konferensen Offentliga Rummet. Konferensen har haft deltagarrekord både 2016 och 2017. Enkätundersökningar visar att de flesta är väldigt nöjda med konferenserna som helhet. De arrangerade nätverksdagarna, seminarier och talare har spänt över stora delar av fältet digitalisering inom offentlig sektor. OR växer och lockar en publik som är generellt mycket nöjda med innehåll och arrangemang och bidrar därmed till utvecklingen av offentlig sektor genom digitalisering.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har arbetat i nära samarbete med medarrangörer på nationell nivå, såväl som med lokala arrangörer i Malmö och Sundsvall med goda resultat. Arrangemangen under konferensen har fungerat utan större missöden med goda omdömen i undersökningar. Fler är inblandade i konferensen vid projektavslut än tidigare. Projektplanen har i de flesta delar sköts inom tidsramen och en riskanalys har flitigt använts. Projektet har ökat fokus på extern kommunikation.

Externa länkar

www.offentligarummet.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.