Offentliga Rummet och Guldlänken 2015

Diarienummer 2015-00741
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Center för eSamhället
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att genomföra Offentliga Rummet och Guldlänken 2015. Syftet var att stärka den innovativa utvecklingen av svensk offentlig verksamhet. Målet är nått och syftet är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Under tre dagar samlades 630 deltagare i Visby, människor som är centrala för den innovativa utvecklingen av offentlig verksamhet i Sverige. De delade erfarenheter, lärde sig nya saker och inspirerades för sitt fortsatta utvecklingsarbete vilket får effekter för utvecklingen av offentlig verksamhet på alla nivåer: kommuner, landsting/regioner och stat.

Upplägg och genomförande

Verksamheten genomförs i ett nära samspel mellan nationell och regional nivå. Under projektet har organiseringen av den nationella nivån stärkts med ett tydligt ansvar för övergripande inriktning och innehåll. På den regionala nivån, Gotland 2015, skapades en väl fungerande organisation för det praktiska genomförandet. Utfallet var mycket gott vilket visas av högt deltagarantal, fler än tidigare som deltog alla dagar och en mycket positiv utvärdering.

Externa länkar

www.offentligarummet.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.