Offentliga Data

Diarienummer 2012-01679
Koordinator SOFTRONIC 1 AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med projektet vara att stimulera att starta processen runt etableringen av öppna data i två svenska kommuner. Arbetet har inleds såväl på en strategisk som en praktiskt nivå. kartläggningarna har resulterat i framtagande av information som kan tillgängliggöras.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet resulterade i framtagandet av information runt fastighetsobjekt samt justeringar i motsvarande verksamhet för att stödja återkommande uttag av information. Informationen har sedan tillgängliggjorts i en först beta-version.

Upplägg och genomförande

Den kommunala verksamheten är bred och mångfasetterad vilket skapar utmaningar med många informationsägare och olika typer av verksamhetssystem. Genom de medel som kommunerna erhöll genom denna ansökan har möjligheter skapats för att initiera detta viktiga arbete. Dock finns ett behov i att försöka synkoronisera arbetet i Sveriges kommuner för att erhålla nationell teckning av information nu och över tiden.

Externa länkar

Exempel på webbplats för enn kommun eller myndighet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.