Oculusai

Diarienummer
Koordinator Oculusai Technologies AB - Oculusai AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - augusti 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03672

Statistik för sidan