Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nyutveckling av odlingsprocess i landbaserat ostronkläckeri

Diarienummer
Koordinator OSTREA SVERIGE AB - OSTREA SVERIGE AB, Sydkoster
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02193

Statistik för sidan