Nyutveckling av odlingsprocess i landbaserat ostronkläckeri

Diarienummer
Koordinator OSTREA SVERIGE AB - OSTREA SVERIGE AB, Sydkoster
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2012
Status Avslutat