Nyttiggörande av akademisk forskning

Diarienummer 2007-01641
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 911 081 kronor
Projektets löptid juli 2007 - juni 2013
Status Avslutat