Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nyttiggörande av akademisk forskning

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 911 081 kronor
Projektets löptid juli 2007 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01641

Statistik för sidan