Nyttiggörande av akademisk forskning 2010

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 590 839 kronor
Projektets löptid juli 2007 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00206

Statistik för sidan