Nytt vaccin mot mastit hos nötkreatur orsakad av Staphylococcus aureus

Diarienummer 2018-01804
Koordinator Intervacc AB
Bidrag från Vinnova 1 553 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Det långsiktiga målet är att utveckla ett vaccin mot mastit (juverinfektion) på mjölkkor, orsakad av Staphylococcus aureus. Mastit kan även ses som ett modellsystem för stafylokockinfektioner på människa, där vi erhåller viktigt mekanistiskt kunnande. Projektet är uppdelat i flera faser med detta projekt som första fas. Ett antal tidigare identifierade proteinantigen från S. aureus kommer här i olika kombinationer och som fusioner att testas för sina immunogena egenskaper med syfte att undersöka den biologiska funktionen hos antikropparna.

Förväntade effekter och resultat

Ett antal olika ytlokaliserade proteiner, och utvalda delar av dem, från S. aureus kommer produceras i rekombinant form och som fusioner. De antikroppar som erhålls efter immunisering förväntas ha förmågan att blockera bakteriell adhesion till olika ytor och förmågan att binda till bakterien och därmed stimulera makrofagers bakteriedödande kapacitet (opsonisering). Den mångfald antigena strukturer, upp till 8, som här ingår förväntas som resultat ge en synergieffekt som inte tidigare undersökts.

Planerat upplägg och genomförande

Kaniner kommer att immuniseras med olika fusionsproteiner och olika kombinationer av dem. Immunsvaret mäts och antikropparna kommer användas i opsoniseringsstudier, dvs till bakterier sätts immunsera och bakteriernas överlevnad mäts i blod och vid tillsatts av makrofager. Bakteriell adhesion till olika plasma och värdproteiner mäts med och utan tillsatts av immunsera för att mäta blockeringseffekt. Antikroppar uppkomna vid vaccination måste ha denna antibakteriella funktion. Olika förenklade reningsmetoder av fusionsproteinerna kommer även utvecklas.

Externa länkar

http://intervacc.se/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.