Nytt tekniksystem för radonsanering

Diarienummer
Koordinator Independia Consulting Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt mål var att vill ta fram styrsystem som reglerar ventilationen baserat på radonhalten, anpassat med tillräckligt bra ventilation ur medicinska aspekter och samtidigt så lågt som möjligt med hänsyn till energi och miljöaspekter. VI har påbörjat detta arbete och kommer att fortsätta med detta FoUarbete.

Resultat och förväntade effekter

Vi har nått de förväntade resultaten; Bättre kunskap kring radondetektorer och en modell för ventilationsstyrning.

Upplägg och genomförande

Projektet har innehållit utvärdering av sensorer, framtagning av modell, kravspecifikation, IPR studie, samt planeing av FoU projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03076

Statistik för sidan