Nytt paradigm för hållfasthetssortering av konstruktionsvirke

Diarienummer
Koordinator Linnaeus University - Institutionen för teknik
Bidrag från Vinnova 3 660 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att utveckla och industriellt implementera en ny metod för hållfasthetssortering av konstruktionsvirke. Två projektmål har uppnåtts helt; metoden är idag maskinellt implementerad i en sådan utsträckning att en certifieringsprocess kan inledas, och resultatspridning via vetenskapliga publikationer överträffar vad som utlovats. Det tredje målet avser sorteringsnoggrannhet. Den nya metoden kommer att ge klart bättre resultat än de metoder som idag dominerar marknaden. Genom fortsatt metodutveckling bör uppsatta noggrannhetsmål kunna nås.

Resultat och förväntade effekter

En högpresterande metod för hållfasthetssortering av konstruktionsvirke har utvecklats och implementerats industriellt. En marknadsintroduktion inom ett år är möjlig. Metoden, som även kan användas för kvalitetsoptimering genom t.ex. fingerskarvning, innebär att Linnéuniversitetet och SP flyttar fram sina positioner inom forskarvärlden och för tillverkaren av WoodEye-skannern öppnas nya affärsmöjligheter. Projektet har ökat samarbetet mellan universitet/SP och industrin. Dessutom har två av de deltagande företagen tecknat samarbetsavtal avseende den nya metoden.

Upplägg och genomförande

Genomförandet kan indelas i tre moment; 1. utveckling av mekanik för knackning och densitetsbestämning i längdmatning, 2. överföring av MATLAB-algoritmer till maskinkod, samt 3. verifiering genom tre olika provningsserier. Alternativet att knacka och densitetsbestämma i längdmatning fick överges och ersättas med mätningar i tvärmatning. Att överföra algoritmer till maskinkod anpassad för sågverksproduktion var däremot relativt enkelt. Provserierna har omfattat sammanlagt över 2000 plankor. Av dessa har 420 provats till brott. Drygt 500 plankor återstår att brottprova.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.