Nytt materials uttorkande egenskaper i betong

Diarienummer 2016-02125
Koordinator DISRUPTIVE MATERIALS AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en

Syfte och mål

Material från Disruptive Materials blandades i cementbruk för att undersöka om tidigare uttorkning kan uppnås. Materialets egenskaper i vatten visade dock att blandning in i cementbruk eller betong var omöjlig utan att materialets hydrofila egenskaper förändrades. Blandningar av modifierat material med hydrofobt medel visade dock ingen tydlig effekt av tidig uttorkning. Studien föreslår nya försök för validering av materialets potential att uttorka betong, samt förbättrad metodik för passivering av materialets absorberade effekt under det första dygnet.

Resultat och förväntade effekter

Materialets absorption i vatten visade att materialet är hydrofilt. Absorption på 3035 vikt % sker nästan momentant. Blandning direkt i betongmassa är alltså omöjlig. Materialet absorptionsegenskaper måste modifieras varför det blandades med ett hydrofobt tillsatsmedel. Det gav dock en viktökning på 30 %. Bruksblandningar med tre olika vct tillverkades och provades med krymp-, vikt- och fuktmätningar i 2 månaders tid. Studien visade ingen effekt av tidigare uttorkning i bruk med Upsalite mättat med hydrofobt medel. Ny metodik för passivering måste utvecklas.

Upplägg och genomförande

En analys av genomfört arbete visar att provningsmetodiken fungerar väl för sitt syfte, att jämföra uttorkning i prover mot referensprover. Men genomförd provning i cementbruk gav inte ett positivt resultat. Dock har en metod för att möjliggöra inblandning av materialet i cementbruk/betong utarbetats. Större ansträngningar i samarbete med kemister och materialutvecklare borde genomförts i studiens inledande skede för att åstadkomma en effektiv ytbeläggning på materialet för passivering av materialets absorption det första dygnet efter påbörjad blandning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.