Nytt kliniskt beslutsstöd för differentiering mellan Alzheimers´s sjukdom och andra demenssjukdomar.

Diarienummer 2012-00492
Koordinator ContextVision AB - Products and applications
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

En metod som underlättar tolkningen av MR bilder och tidigt ger svar på hur sannolikt det är att demenssymptom beror på Alzheimer´s sjukdom (AD)skulle ge ett bra stöd för beslut om behandling. Det kan bespara patienter och anhöriga mycket lidande och minska sjukvårdskostnaderna. Contextvison har unik kompetens inom bildförbättring och ambitionen är att utveckla beslutsstöd för differentialdiagnos och terapiutvärdering. Projektet har genererat preliminära resultat som stöder fortsatt utvärdering.

Resultat och förväntade effekter

MR-sekvenserna har harmoniserats och implementerats framgångsrikt i klinisk rutin. De preliminära resultaten är lovande med de flesta fall av AD korrekt klassificerade, det visar potentialen hos metoden. Data från 23 patienter har samlats in från Minnesenheten vid Huddinge sjukhus. Alla patienter med mild kognitiv svikt (MCI) och subjektiv minnesstörning (SCI) klassificerades som mer kontrollik. Ett större urval tillsammans med en longitudinell uppföljning av patienter med MCI och SCI är nödvändigt för att säkerställa metodens användbarhet som ett beslutsstöd på klinik.

Upplägg och genomförande

Data från 23 patienter, både MR och neuropsykologiska tester, av 300 patienter remitterade till Minneskliniken vid Huddige Universitetssjukhus har samlats in och analyserats. MR sekvenserna harmoniserades, genom mätning av fantom och optimering av protokoll, så att kameror från flera tillverkare kunde användas. Regionala kortikala tjockleker mättes från 34 områden och regionala volymer från 23 områden med FreeSurfer mjukvara, http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/. Visuella skattningar av erfarna radiologer användes som kontrol. även en marknadsundersökning gjordes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.