Nytt diagnostiskt system för virala patogener

Diarienummer 2011-02198
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 45 000 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - december 2011
Status Avslutat