Nyckelteknologi möjliggör aktiv kylning av högeffekts-LED

Diarienummer 2014-02209
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB - APR TECHNOLOGIES AB, Enköping
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har lärt oss om marknaden och användarnas behov, konstruerat och byggt fungerande prototyper som utvärderats avseende olika konstruktionsparametrar såsom materialval, design etc. Prestanda och livslängd har förbättrats. Ett flertal patentansökningar har skickats in.

Resultat och förväntade effekter

Produkten möjliggör i många fall en tiofaldig viktreduktion gentemot en ´normal´ passiv lösning. Den möjliggör även nya designlösningar och man kan minska hela systemvikten vilket medför enklare upphängningskonstruktioner och därmed billigare installation. I jämförelse med mekanisk fläktkylning har produkten lägre energiförbrukning, är tystare samt är mindre och lättare att integrera.

Upplägg och genomförande

Vi startade projektet med litteraturstudier och enklare koncepttester samtidigt som vi inhämtade marknadsinformation och lärde oss förstå kundbehoven för att bättre kunna inrikta det tekniska utvecklingsarbetet mot lämpliga marknader och lämpliga demo-produkter. IPR-strategi har tagits fram med hjälp av en patentbyrå och anpassats till framtida marknader. Vidare har vi sökt EU-finansiering för fortsatt arbete samt träffat investerare och lämpliga distributörer.

Externa länkar

Produktens framtida försäljningssida. Strategin för marknadsintroduktion kommer utvecklas genom distributörer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.