Nya Teknikboken åk 7-9 2015/2016

Diarienummer 2015-06455
Koordinator STARMONDE PUBLISHING GROUP AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet går ut på att förse högstadieelever med en bok i ämnet teknik. Boken ska inspirera fler unga att arbeta med teknik i framtiden. I högstadiet gör eleverna de viktiga val som sedan leder till teknikjobb. Boken följer den nya läroplanen i teknik och innehåller beskrivningar av aktuella teknikprojekt.

Förväntade effekter och resultat

Att under hösten 2015 förse 50 000 högstadieelever med en egen bok i ämnet teknik.

Planerat upplägg och genomförande

Tidsplan: HT 2015: Finansiera utgivningen. HT 2015: Uppdatera, faktagranskning, redigering och layout av boken.. HT 2015: Tryck och distribution av boken till högstadieskolor i hela landet.

Externa länkar

www.freebook.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.