Nya Teknikboken åk 7-9 - 2012/2013

Diarienummer
Koordinator STARMONDE PUBLISHING GROUP AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är ge lärare ett utbildningsmaterial som uppfyller lgr 11 i ämnet teknik. Innehållet ska förutom att ge eleverna en kunskaper inom teknikområdet även ge eleverna en positiv bild av olika teknikyrken. Målet är att fler unga ska välja att arbeta med teknik.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att 50 000 ex av Nya Teknikboken har distribuerats till skolor i hela Sverige. Genom boken får eleverna en bra bild av olika teknikområden samt inspiration att arbeta med teknik.

Upplägg och genomförande

Boken gavs ut för första gången ht 2011. En ny upplaga gavs ut ht 2012 till nya elever på högstadieskolor i hela Sverige.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.