Nya produkter och tjänster i Piteås kreativa näring

Diarienummer 2013-05162
Koordinator AB Centek vid Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

1. Att förstå branchspecifika flaskhalsar som hämmar tillväxt 2. Att hitta entreprenörer som kan delta i ett mötesprojekt 3. Att hitta behovsidentidfierare som vill del ta i ett mötesprojekt. 4. Att ovanstående leder till ansökan om mötesprojekt Sammantaget kan man säga att endast mål 1 är uppnått, även om undersökningarna har gett väldigt stor isikt i branschen som förmodligen kommer att leda till andra utvecklingsinsatser än ett mötesprojekt i denna bemärkelse.

Resultat och förväntade effekter

Vi uppnådde resultatet att få en ögonblicksbild av branschens konjunkturläge och behov av tillväxtfrämjande åtgärder. Dock så motsvarade denna bild inte det format som mötesprojektet är strukturerat kring.

Upplägg och genomförande

Det var helt rätt att inleda förberedelserna med dessa företagsmöten. De insikter och kunskaper som inhämtades fick oss att inse att vad dessa entreprenörer behöver/efterfrågar passar inte formatet för mötesprojektet, däremot finns ett flertal uppslag på aktiviteter som skulle kunna möta dessa behov, i annan form än ett mötesprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.