Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya nätverk för äldre personer i kvarboende

Diarienummer
Koordinator In View AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01850

Statistik för sidan