Nya nätverk för äldre personer i kvarboende

Diarienummer
Koordinator In View AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01850

Statistik för sidan