Nya nätverk för äldre personer i kvarboende

Diarienummer 2009-01850
Koordinator In View AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - oktober 2009
Status Avslutat