Nya nanodroplet metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter

Diarienummer 2015-01222
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) - våren 2015

Syfte och mål

Det finns ett akut behov av förbättrade biomarkörer för att säkerställa sjukdomsstatus hos cancerpatienter. I detta projekt har vi nu verifierat i flera cancerformer våra innovativa metoder för att mäta cirkulerande tumör DNA från ett enkelt blodprov. Som planerat har vi också bildat ett spin-out-företag, SAGA Diagnostics AB, som har gjort ett antal affärsavtal, förhandlar för närvarande ett antal försäljningar och söker för närvarande ytterligare kapital för att finansiera expansion.

Resultat och förväntade effekter

Enligt vår detaljerade projektplan har vi utfört flera verifieringsstudier för våra metoder och analyserat blodprover från patienter med bröstcancer, melanom, akut myeloid leukemi och lungcancer. Vi har också utvecklat ny programvara för att automatisera vår teknik och förbättra skalbarheten. Vi har bildat vårt spin-out-företag, nu med fem anställda och är på väg att generera intäkter och expandera verksamheten. Inom fem till tio år har ctDNA-analyser en verklig potential att minska sjukvårdskostnader och öka patienters överlevnad och livskvalitet.

Upplägg och genomförande

Vi genomförde alla fyra av våra angivna specifika mål, som inkluderade 1) laboratorieverifiering av våra metoder i bröstcancer, 2) mjukvaruutveckling, 3) laboratorieverifiering i andra cancertyper och 4) kommersialiseringsaktiviteter. Vi avslutade de flesta av våra milstolpar i tid eller före schemat. Vi var tvungna att avvika från planen för en milstolpe, vilket gjorde det möjligt för oss att uppnå mer i våra andra syften än vad som ursprungligen planerades. Därför följde vår implementering i stort sett vår plan noga och vi tror att projektet var en stor succé.

Externa länkar

Follow-up article on progress of SAGA Diagnostics. SAGA Diagnostics AB company website.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.