Nya möjligheter med TOF-detektorer

Diarienummer
Koordinator Optronic Partner dp Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 457 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - augusti 2009
Status Avslutat