Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya modulatorer av Abeta42 syntes - Vägen mot en ny behandlingsterapi i tidig Alzheimers sjukdom

Diarienummer
Koordinator AlzeCure Pharma AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Alzheimers sjukdom är en långsamt progressiv neurodegenerativ sjukdom, som karaktäriseras av en lång presymptomatisk fas då Abeta patologi utvecklas och utbreder sig i hjärnan. De studier som gjorts under senare tid har visat att anti-amyloida behandlingar bör initierats tidigt i sjukdomen, dvs som en preventiv behandling, för att vara mest effektiva. Målet med vårt projekt är att utveckla ett oralt läkemedel, en gamma-sekretas modulator, som angriper roten till Abeta- patologin och som är speciellt lämpad för preventiv behandling av Alzheimers sjukdom.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har identifierat en lovande gamma-sekretas modulator, som vi driver vidare i toxikologiska studier, med målet att utvärdera substansen i fas 1 för vidare utveckling till en ny, preventiv behandling av Alzheimers sjukdom. Gamma-sekretas modulatorer är en synnerligen lovande klass av anti-amyloida föreningar med stor potential som preventiv behandling av Alzheimers sjukdom. Vår förhoppning är att utveckla en first-in-class behandling av Alzheimers sjukdom och som löser ett enormt medicinskt behov.

Upplägg och genomförande

Vi har med utgångspunkt ifrån ett före detta AstraZeneca projekt utvecklat en potent gamma-sekretas modulator. Den identifierade substansen har vi utvecklat vidare in i preklinisk utvecklingsfas genom att ta fram nya syntesmetoder, utföra storskalig syntes samt fortsatt utvärdering i toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska studier. Vi bedömer att vi genom ett multidisciplinärt arbete på ett framgångsrikt sätt lyckats driva en gamma-sekretas modulator vidare mot klinisk utveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03582

Statistik för sidan