Nya modulatorer av Abeta42 syntes - Vägen mot en ny behandlingsterapi i tidig Alzheimers sjukdom

Diarienummer 2017-03582
Koordinator AlzeCure Pharma AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning SWElife Steg 2

Syfte och mål

Alzheimers sjukdom är en dödlig sjukdom som drabbar miljontals människor världen över. Trots detta saknas det behandlingar som kan bromsa upp sjukdomen eller förhindra dess uppkomst. Målet med vårt projekt är att utveckla ett läkemedel, ACD678, som attackerar och förhindrar bildandet av "senila plack", små nystan av proteinaggregat som ansamlas i hjärnan och orsakar Alzheimers sjukdom. ACD678 förhindrar uppkomsten av senila plack via en mycket effektiv och samtidigt tolerabel mekanism och lämpar sig därför särskilt väl som en kronisk behandling av tidig Alzheimers sjukdom.

Förväntade effekter och resultat

Projektet befinner i sen preklinisk fas och stödet från SweLife kommer att lägga grunden för klinisk utveckling av ACD678, som vi planerar att initiera under 2019. Det förväntade utfallet från projektet är: 1) att visa en god säkerhetsmarginal för ACD678 2) en validerad biomarkörstrategi 3) en övergripande klinisk plan för ACD678 och ett detaljerat studieprotokoll för kliniska fas 1 studier, samt 4) en säkerställd finansiering för utveckling av ACD678 i kliniska fas 2 och 3 studier

Planerat upplägg och genomförande

1) Utföra toxikologiska studier, sk GLP tox, i två olika arter. Studierna kommer att utföras av ett kontraktslaboratorium med expertis inom toxikologi 2) Etablera en klinisk biomarkör strategi. Ett protokoll för target engagement, proof of mechanism och proof of concept kommer att etableras, bl a med hjälp av studier i prekliniska modeller 3) Generera en övergripande klinisk plan med detaljerat studieprotokoll för fas I och II studier efter konsulterande av ett scientific advisory board med expertis inom fältet 4) Säkerställa vidare finansiering genom intensiv marknadsföring

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.